Modul program kepimpinan pdf

Projek ini adalah berkaitan dengan pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar tahun satu fakulti pendidikan universiti teknologi malaysia untuk panduan jawatankuasa first year experience fye fakulti pendidikan universiti teknologi. Definisi kepemimpinan kepemimpinan leadership adalah suatu proses untuk mempengaruhi dan mendorong orang lain agar bekerja keras dalam mencapai suatu tujuan. Sofian 2008 iv modul pembangunan kepimpinan muhamad rudzuan b. Carta alir program pembangunan guru baharu tempoh ppgb adalah sekurangkurangnya 12 bulan bermula dari tarikh gb melapor diri di sekolah. Pgb menetapkan hala tuju sekolah secara terancang membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira. Jakarta, juli 2008 deputi bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur. Tempoh ini adalah selaras dengan tempoh pelaksanaan program pembangunan di negaranegara maju lain seperti amerika syarikat, australia.

Feb 11, 2014 pcg kokurikulum melibatkan kursus kepimpinan 8. Sebagai permulaan kebiasaannya kita akan buat ice breaking, apakah maksud ice breaking ini. Program ini boleh dilaksanakan bagi membantu pengawas atau ketua dan penolong kelas yang baru dilantik untuk memahami tugas mereka dan tanggungjawab mereka. Dalam melaksanakan program ini seorang pemimpin mungkin akan menghadapi isuisu seperti yang telah dibincangkan di atas, maka beliau perlulah memilih pendekatan sesuai dengan cabaran yang dihadapi institut aminudin baki,2006. Kem kepimpinan pelajar berjaya mencapai matlamat dan objektif program ini iaitu untuk mengenalpasti bakat dan perwatakan kepimpinan dalam kalangan pemimpin pelajar sekolah menengah. Kem kepimpinan modul islamic leadership ilead sbpi rawang. Melatih jurulatih kepimpinan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran aktif berasaskan masalah. Modul kepemimpinan i staff site universitas negeri yogyakarta. Melalui lapan modul kejurulatihan tersebut, pelaksanaan kursus kokurikulum berkredit akan lebih. Mar 09, 2010 modul ini menampilkan kaedah dan cara mempersiapkan pelajar untuk lebih berkeyakinan menjadi contoh dan teladan kepada pelajar lain dalam aspek aspek kepimpinan. Pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar tahun satu. Modul materi kursus autocad 2d computer aided draftingdesign 47 p a g e belajar mudah dengan autocad 2d bab 5 a. Didalam aktiviti ini, peserta program akan meluahkan apa yang terpendam didalam hati masingmasing kepada sahabatsahabat mereka.

Buatlah settingan print yang nantina akan disave pada format jpeg dan pdf bukan print out. Pembinaan modul program pembangunan sukan dan riadah. Kem kepimpinan ini juga telah berjaya memupuk kemahiran kepimpinan serta sikap yang positif dalam menangani masalah tingkah laku pelajar di sekolah. Pelaksanaan program ini akan menjurus kepada teknik komunikasi berkesan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar. Pdf pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar. Antara aktiviti awal yang boleh dilaksanakan di sekolah adalah kem kepimpinan bagi pengawas atau ketua dan penolong kelas. Melakukan sesuatu perkara yang positif tanpa disuruh. Mccall, 1992 leadership development and succession planning will be the priority issues of the next decade jay conger, 1999 this much is certain. Kepimpinan wikipedia bahasa melayu, ensiklopedia bebas. Juga dihuraikan pelaksanaan aktiviti bersifat motivasi yang diperkenalkan melalui modul program kepimpinan pelajar pkp yang menjurus kepada matlamat modul, sahsiah diri, kemahiran membuat keputusan, kemahiran komunikasi, kemahiran merancang dan pengucapan awam. Kertas kerja kem kepimpinan pengawas sumber pendidikan. Memupuk sifat kepimpinan dan keyakinan di kalangan doktor muda. Sesetengah organisasi pula menyediakan program latihan kepimpinan bertujuan untuk mengembang dan meningkatkan kebolehan memimpin dalam kalangan pengurus dan kakitangannya. Kejujuran dan integriti honesty and integrity sebagai pemimpin, anda perlu mengenali nilai diri anda sendiri, kenali nilai yang sedia ada di sekolah dan nilainilai yang ada dalam komuniti sekolah. Selamat memanfaatkan modul diklat kepemimpinan tingkat iii ini. Bermula daripada kesedaran tentang ciri kepimpinan yang dimiliki, disusuli dengan pendedahan kepada peluang membina kepimpinan menerusi pelbagai aktiviti.

Teori tingkah laku program kepimpinan direka khusus untuk mengubah tingkah laku bakal pemimpin agar gaya kepimpinan terbaik dapat dihasilkan. Modul kursus kepimpinan pelajar 1 isi kandungan modul bil isi kandungan muka surat 1. Kepimpinan membawa erti keupayaaan memimpin dan kepemimpinan pula keupayaan sebagai. Berikut adalah ciriciri yang saya percaya perlu dibangunkan oleh pgb, supaya kepimpinan mereka kekal relevan untuk berkembang pada abad ke21. Modul kursus kepimpinan pengawas pdf free download. Modul aktiviti latihan dalam kumpulan ldk pendidik2u.

Contoh isi materi pelatihan tentang kepemimpinan atau. Modul kepemimpinan perempuan solidaritas perempuan. Kertas kerja dan modul ldk kem kepimpinan sekolah medium perkongsian bestari warga pendidikan malaysia. Program program pembangunan profesional sudah tentu dapat mengupayakan guru demi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Perkongsian bahanbahan pendidikan, hebahan berita semasa dan pemberitahuan informasi. Alamat kem kem sri raudah batu 12 12 jalan bentong lama, gombak, selangor, malaysia telephone. Namun sampai saat imi pelaksanaannya masih belum maksimal. Mar 15, 2011 tambah kapsyen ringkasan modul aktiviti yang dilaksanakan modul 1 tarikh. Mar 19, 2018 latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan oleh cjconsultancy ini adalah antara modul terbaik di malaysia. Saya mestilah sentiasa jujur dan ikhlas terhadap diri sendiri objektif.

Ramai yang mencari modul aktiviti ldk untuk digunakan di dalam aktiviti kumpulan. Doc contoh modul kepimpinan fredolin amit academia. Memimpin diberi erti sebagai memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Program pembangunan kepimpinan yang boleh dilaksanakan, antaranya adalah.

Apr 03, 2017 kertas kerja kem kepimpinan pengawas antara aktiviti awal yang boleh dilaksanakan di sekolah adalah kem kepimpinan bagi pengawas atau ketua dan penolong kelas. Untuk mendalami peranan guru dalam profesionnya, bab ini akan membincangkan konsep profesion, profesionalisme dan ciriciri yang dimiliki guru yang profesional. Pdf on nov 27, 2005, fairus muhamad darus and others. Sep 08, 20 modul motivasi kepimpinan kecemerlangan 1. Projek ini adalah berkaitan dengan pembinaan modul program pembangunan. Doc ldk yang menyeronokkan farhaan rahmat academia. Sekolah transformasi merupakan satu usaha ke arah melahirkan modal insan yang unggul melalui pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajarn murid yang aktif dan bermakna. Penerapan dan kesedaran kemahiran kepimpinan menerusi. Program latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan terbaik. Untuk mendidik seorang calon pemimpin tentunya harus mempunyai materi pelatihan kepemimpinan yang baik. Kem sebegini sering dianjurkan oleh unit hem hal ehwal disiplin murid. Pdf modul pembangunan dan kepimpinan pelajar mpkp di. May 04, 2017 matlamat konsep program transformasi sekolah 2025 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui, yang akan dicapai menerusi transformasi dalam lima teras yang berikut.

Menerusi program atau kursus kokurikulum, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran mereka seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, keusahawanan dan seterusnya memiliki kriteria yang diperlukan. Pdf pembinaan modul program pembangunan kepimpinan. Keberkesanan program pembangunan eksekutif jabatan. Bagi memudahkan guru juga, berikut merupakan modul latihan dalam kumpulan ldk yang boleh dilaksanakan sewaktu menganjurkan kem ini di sekolah. Buatlah gambar denah,tampak,potongan berdasarkan data berikut. May 05, 2017 kepimpinan transformasi adalah berlawanan dengan. Program latihan selama 3 hari dan 3 bulan penyeliaan 3. Manajer di setiap tingkat manajemen memiliki gaya kepemimpinannya masingmasing. Program kepimpinan pengawas sekolah kebangsaan convent greenlane dan pusat pengajian ilmu pendidikan, universiti sains malaysia article pdf available november 2015 with 3,979 reads. Pembangunan kepimpinan yang dirancang ini melibatkan unit 1 dan unit 2 daripada modul pembangunan kepimpinan. Pdf program kepimpinan pengawas sekolah kebangsaan.

Penulis abu muadz bin mahmud, lulusan sarjana kejuruteran alam sekitar, seorang jurutera, motivator, jurulatih, telah mengendalikan lebih dari 60 program latihan selama 10 tahun. Melatih pemimpin untuk bekerjasama dalam setiap permasalahan ataupun. Program ini akan disokong dengan kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan berinspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan. Pembinaan modul program pembangunan kerjaya pelajar. Semoga melalui modul ini, kompetensi kepemimpinan bagi peserta diklat kepemimpinan tingkat iii dapat tercapai. Mccall, 1992 leadership development and succession planning will be the priority issues of the next decade jay conger, 1999. Modul kursus kepimpinan pengawas y ditulis oleh leenoh y wednesday, april 22, 2009 entri ini diposkan khas untuk guruguru yang memerlukan panduan kursus motivasi, kertas kerja ini petikan daripada kertas kerja yang telah lalu dan telah dibuat beberapa pindaan serta penyesuaian bagi kegunaan kursus kepimpinan pengawas kursus ringkas. Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal. Dalam erti kata lain, kepimpinan tidak dapat dipisahkan daripada subordinat dan pandangan subordinat perlu dilihat dan dinilai untuk mendapatkan keputusan yang menyeluruh. Modul latihan kami menawarkan 3 modul inovatif untuk program latihan jurulatih pbal. Pgb menetapkan hala tuju sekolah secara terancang membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, mengambil kira keperluan sekolah, secara jelas dan kolektif.

Modul ini menampilkan kaedah dan cara mempersiapkan pelajar untuk lebih berkeyakinan menjadi contoh dan teladan kepada pelajar lain dalam aspek aspek kepimpinan. Mohd nor 2008 v modul pembangunan kemasyarakatan siti satriyah bte mohd zohdi vi modul pembangunan sukan dan riadah mohd aidil b. Achieving leadership excellence executive leadership is a key source of competitive advantage it should rank in a companys top five strategic priorities m. Program latihan kepimpinan eksekutif untuk pengurusan. Program welcome week adalah merupakan minggu suai kenal pelajar tahun satu dengan fakulti pendidikan utm. Pembinaan modul program pembangunan kerjaya pelajar tahun. Program doktor muda mula dilaksanakan pada tahun 1989 di sekolah. Rancangan program pada minggu ini adalah di sesuaikan mengikut unit modul pembangunan sahsiah mohd suhaimi bin khalid, 2008, pembangunan kepimpinan mohammad rudzuan bin mohd nor, 2008, pembangunan akademik maznah bte. Kepimpinan pelajar tahun satu fakulti pendidikan universiti. Sehubungan itu, duke 2011 dan sisk 2000 menjelaskan ciri kepemimpinan boleh ditingkat dan diperbaiki. Lapan modul kejurulatihan kursus kokurikulum berkredit ialah modul kejurulatihan kursus kokurikulum berkredit teras kepimpinan, kesukarelawanan, daya usaha dan inovasi, pengucapan awam, sukan, kebudayaan, khidmat komuniti dan keusahawanan. Jika anda belum pernah menghadiri bengkel dan team building daripada cjconsultancy ini, tentunya anda nak tahu lanjut tentang modul yang ditawarkan.

Ice breaking ini sebenarnya aktiviti sesi pengenalan, memisahkan geng yang sudah. Pada 30 ogos 1 sept seramai 79 pelajar lembaga kepimpinan murid yang terdiri daripada semua pemimpin pelajar pp, wakil. Kem kepimpinan pelajar pusat kepelbagaian pendidikan. Aktivitiaktiviti yang telah dilaksanakan semasa program ini juga. Modul latihan 1, perkhidmatan penyayang ke arah kualiti dan kecemerlangan, institut kesihatan umum kementerian kesihatan malaysia rujukan sunting sunting sumber aspekaspek kepimpinan dan prestasi organisasichoi, chee hwa 2004 universiti teknologi malaysia institutional repository, univesiti teknologi malaysia. Penyediaan modul pembangunan kepimpinan ini adalah salah satu elemen dalam program pembangunan pelajar yang disarankan oleh ahmad nawawi bin adnan 2007, program pembangunan pelajar boleh dibahagikan kepada lima kategori iaitu pembangunan sahsiah, pembangunan kepimpinan, pembangunan akademik dan kerjaya, pembangunan kemasyarakatan. Download as doc, pdf, txt or read online from scribd. Latihan pembangunan kepimpinan pemimpin perlu mempunyai kompetensi kepimpinan untuk membolehkan beliau. Perbincangan pembinaan modul program pembangunan kepimpinan pelajar adalah salah satu langkah. Pemimpin leader adalah orang yang dapat menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain. Pembinaan modul program pembangunan sukan dan riadah pelajar. Kertas kerja dan modul ldk kem kepimpinan sekolah sumber.

891 1294 1012 764 1568 1044 952 786 564 1379 297 685 64 473 1127 626 980 71 1343 1615 325 194 138 161 517 534 24 260 7 1513 1418 690 429 337 50 1199 757 464 1413 346 902 316 237 1224 718 932 1226 995 490 30